Thời gian ưu đãi có hạn - chỉ còn $0.80/tháng
00
NGÀY
01
GIỜ
07
PHÚT
01
GIÂY
Đặt mua
×

Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về những thông tin như tính năng, cách sửa lỗi,
và các thông tin kỹ thuật khác liên quan đến hosting service tại Hosting24.

How can I fix/repair and optimize database myself?

Được sửa vào ngày:
repair database optimize database fix database

You can optimize/repair your database via phpMyAdmin:
First, log into cPanel and open up the MySQL Databases section icon.
At the bottom of the screen, you will find a link for phpMyAdmin. Clicking on this link will open up a new browser window with the home screen for phpMyAdmin. On this screen, click Databases. This will list all the databases you have setup.
Click on the database you want to work on. The database screen will list the tables for the given database.
Click the Check All link on the bottom left. Then from the pull down menu choose Optimize /Repair Table.

  • Website Builder dễ sử dụng
  • Đảm bảo 99.9% Uptime
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/7
  • Control Panel mạnh mẽ
  • Đảm bảo hoàn phí trong 30 ngày
Khuyến Mãi Ngắn Hạn!
Từ
$
0
80
/th
Tiết kiệm 90%
Chọn