Thời gian ưu đãi có hạn - chỉ còn $0.80/tháng
00
NGÀY
01
GIỜ
12
PHÚT
42
GIÂY
Đặt mua
×

Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về những thông tin như tính năng, cách sửa lỗi,
và các thông tin kỹ thuật khác liên quan đến hosting service tại Hosting24.

PHP Fatal error: Cannot redeclare

Được sửa vào ngày:
PHP Fatal error PHP Fatal erro redeclare php redeclare function redeclare function PHP Fatal error Cannot redeclare

If you see error message 'PHP Fatal error: Cannot redeclare function' or similar error message in your script, it means there is a problem with your script code (it tries to declare the same function multiple times).

This error says that your function is already defined. This could mean:

  • you have the same function defined in two files
  • you have the same function defined in two places in the same file
  •  the file in which your function is defined is included two times (so, it seems the function is defined two times)

To help with the third point, a solution would be to use include_once instead of include when including your functions.php file -- so it cannot be included more than once.

  • Website Builder dễ sử dụng
  • Đảm bảo 99.9% Uptime
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/7
  • Control Panel mạnh mẽ
  • Đảm bảo hoàn phí trong 30 ngày
Khuyến Mãi Ngắn Hạn!
Từ
$
0
80
/th
Tiết kiệm 90%
Chọn