Bước 1.Chọn gói hosting.

Bước 2.Đặt hàng gói cước.

Bước 3.Thanh toán & sử dụng!

So sánh và mua VPS hosting, 100% SSD

VPS Server Gói 1

VNĐ208,866.15
GIẢM 56%
VNĐ
92.181
15
/th
 • 1 GB RAM
 • 2 GB Burst RAM
 • 2.4 GHz CPUs
 • 20 GB Dung lượng đĩa
 • 1000 GB Băng thông

VPS Server Gói 2

VNĐ465,573.15
GIẢM 50%
VNĐ
232.203
15
/th
 • 2 GB RAM
 • 4 GB Burst RAM
 • 4.8 GHz CPUs
 • 40 GB Dung lượng đĩa
 • 2000 GB Băng thông

VPS Server Gói 3

VNĐ932,313.15
GIẢM 58%
VNĐ
395.562
15
/th
 • 3 GB RAM
 • 6 GB Burst RAM
 • 7.2 GHz CPUs
 • 60 GB Dung lượng đĩa
 • 3000 GB Băng thông

VPS Server Gói 4

VNĐ1,165,683.15
GIẢM 60%
VNĐ
465.573
15
/th
 • 4 GB RAM
 • 8 GB Burst RAM
 • 9.6 GHz CPUs
 • 80 GB Dung lượng đĩa
 • 4000 GB Băng thông

VPS Server Gói 5

VNĐ1,444,560.30
GIẢM 61%
VNĐ
558.921
15
/th
 • 5 GB RAM
 • 10 GB Burst RAM
 • 10.8 GHz CPUs
 • 100 GB Dung lượng đĩa
 • 5000 GB Băng thông

VPS Server Gói 6

VNĐ1,865,793.15
GIẢM 63%
VNĐ
698.943
15
/th
 • 6 GB RAM
 • 12 GB Burst RAM
 • 12 GHz CPUs
 • 120 GB Dung lượng đĩa
 • 6000 GB Băng thông

VPS server gói 7

VNĐ2,227,750.02
GIẢM 63%
VNĐ
815.628
15
/th
 • 7 GB RAM
 • 14 GB Burst RAM
 • 13.2 GHz CPUs
 • 140 GB Dung lượng đĩa
 • 7000 GB Băng thông

VPS server gói 8

VNĐ3,032,643.15
GIẢM 71%
VNĐ
885.639
15
/th
 • 8 GB RAM
 • 16 GB Burst RAM
 • 14.4 GHz CPUs
 • 160 GB Dung lượng đĩa
 • 8000 GB Băng thông

Và các tính năng khác của gói web hosting

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • Đường mạng 100 MB/S
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

Và các tính năng khác của gói web hosting

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • Đường mạng 100 MB/S
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

Và các tính năng khác của gói web hosting

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • Đường mạng 100 MB/S
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

Và các tính năng khác của gói web hosting

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • Đường mạng 100 MB/S
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

Và các tính năng khác của gói web hosting

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • Đường mạng 100 MB/S
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

Và các tính năng khác của gói web hosting

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • Đường mạng 100 MB/S
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

Và các tính năng khác của gói web hosting

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • Đường mạng 100 MB/S
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

Và các tính năng khác của gói web hosting

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • Đường mạng 100 MB/S
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD
 • visa
 • discover
 • paypal
 • bitpay
 • maestro
 • mastercard
 • american-express
 • jcb
 • diners-club

Hỗ trợ trực tuyến 24/7Hỗ trợ trực tuyến 24/7

99.9% uptime99.9% uptime

Thử dùng trong 30 ngày không-rủi-ro!30-ngày dùng thử không-rủi-ro!