Bước 1.Chọn gói hosting.

Bước 2.Đặt hàng gói cước.

Bước 3.Thanh toán & sử dụng!

So sánh và mua VPS hosting, 100% SSD

VPS Server Gói 1

VNĐ250,882.94
GIẢM 54%
VNĐ 116.132
27
/mo
 • 1 GB RAM
 • 2 GB Burst RAM
 • 2.4 GHz CPUs
 • 20 GB Disk Space
 • 1000 GB Bandwidth
 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 MB/S Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

VPS Server Gói 2

VNĐ501,765.88
GIẢM 33%
VNĐ 333.967
55
/mo
 • 2 GB RAM
 • 4 GB Burst RAM
 • 4.8 GHz CPUs
 • 40 GB Disk Space
 • 2000 GB Bandwidth
 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 MB/S Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

VPS Server Gói 3

VNĐ752,648.82
GIẢM 18%
VNĐ 617.199
96
/mo
 • 3 GB RAM
 • 6 GB Burst RAM
 • 7.2 GHz CPUs
 • 60 GB Disk Space
 • 3000 GB Bandwidth
 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 MB/S Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

VPS Server Gói 4

VNĐ1,003,531.76
GIẢM 18%
VNĐ 822.933
28
/mo
 • 4 GB RAM
 • 8 GB Burst RAM
 • 9.6 GHz CPUs
 • 80 GB Disk Space
 • 4000 GB Bandwidth
 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 MB/S Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

VPS Server Gói 5

VNĐ1,254,414.70
GIẢM 18%
VNĐ 1.028.666
60
/mo
 • 5 GB RAM
 • 10 GB Burst RAM
 • 10.8 GHz CPUs
 • 100 GB Disk Space
 • 5000 GB Bandwidth
 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 MB/S Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

VPS Server Gói 6

VNĐ1,505,297.64
GIẢM 18%
VNĐ 1.234.399
92
/mo
 • 6 GB RAM
 • 12 GB Burst RAM
 • 12 GHz CPUs
 • 120 GB Disk Space
 • 6000 GB Bandwidth
 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 MB/S Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

VPS server gói 7

VNĐ1,756,180.58
GIẢM 18%
VNĐ 1.440.133
24
/mo
 • 7 GB RAM
 • 14 GB Burst RAM
 • 13.2 GHz CPUs
 • 140 GB Disk Space
 • 7000 GB Bandwidth
 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 MB/S Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

VPS server gói 8

VNĐ2,007,063.52
GIẢM 18%
VNĐ 1.645.866
56
/mo
 • 8 GB RAM
 • 16 GB Burst RAM
 • 14.4 GHz CPUs
 • 160 GB Disk Space
 • 8000 GB Bandwidth
 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 MB/S Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD
Go Back

Hỗ trợ trực tuyến 24/7Hỗ trợ trực tuyến 24/7

99.9% uptime99.9% uptime

Try us for 30 days risk-free!30-ngày dùng thử không-rủi-ro!