Bước 1. Chọn gói hosting.

Bước 2.Đặt hàng gói cước.

Bước 3. Thanh toán & sử dụng!

So sánh và mua VPS hosting, 100% SSD

VPS Server Gói 1

$10.78
GIẢM 63%
$
3
95
/mo

$8.52/mo phí gia hạn

 • 1 GB RAM (2 GB Burst)
 • 1X CPUs (2.4 GHz)
 • 20 GB Disk Space
 • 1000 GB Bandwidth
 • 3513 Geekbench Score
 • Enterprise SSDs
 • Daily Snapshot Backups
 • 100 Mb/s Network
 • Full Root Access
 • Dedicated IP Address
 • Hỗ trợ IPv6
 • 5 Global Data Centers
 • Quản lý DNS
 • Firewall Management
 • 5 Linux OS Templates
 • CentOS 6, 7 Templates
 • Debian 8, 9 Templates
 • Ubuntu 14, 16, 18 Templates
 • Fedora Template
 • Suse Template
 • TeamSpeak Template
 • Minecraft Template
 • Monitoring & Statistics
 • Manual Snapshots
 • Recovery Console

VPS Server Gói 2

$21.56
GIẢM 58%
$
8
95
/mo

$17.03/mo phí gia hạn

 • 2 GB RAM (4 GB Burst)
 • 2X CPUs (2.4 GHz)
 • 40 GB Disk Space
 • 2000 GB Bandwidth
 • 5363 Geekbench Score
 • Enterprise SSDs
 • Daily Snapshot Backups
 • 100 Mb/s Network
 • Full Root Access
 • Dedicated IP Address
 • Hỗ trợ IPv6
 • 5 Global Data Centers
 • Quản lý DNS
 • Firewall Management
 • 5 Linux OS Templates
 • CentOS 6, 7 Templates
 • Debian 8, 9 Templates
 • Ubuntu 14, 16, 18 Templates
 • Fedora Template
 • Suse Template
 • TeamSpeak Template
 • Minecraft Template
 • Monitoring & Statistics
 • Manual Snapshots
 • Recovery Console

VPS Server Gói 3

$39.95
GIẢM 68%
$
12
95
/mo

$25.55/mo phí gia hạn

 • 3 GB RAM
 • 6 GB Burst RAM
 • 7.2 GHz CPUs
 • 60 GB Disk Space
 • 3000 GB Bandwidth

VPS Server Gói 4

$49.95
GIẢM 68%
$
15
95
/mo

$34.06/mo phí gia hạn

 • 4 GB RAM
 • 8 GB Burst RAM
 • 9.6 GHz CPUs
 • 80 GB Disk Space
 • 4000 GB Bandwidth

VPS Server Gói 5

$79.95
GIẢM 70%
$
23
95
/mo

$51.10/mo phí gia hạn

 • 6 GB RAM (12 GB Burst)
 • 6X CPUs (2.4 GHz)
 • 120 GB Disk Space
 • 6000 GB Bandwidth
 • 10789 Geekbench Score
 • Enterprise SSDs
 • Daily Snapshot Backups
 • 100 Mb/s Network
 • Full Root Access
 • Dedicated IP Address
 • Hỗ trợ IPv6
 • 5 Global Data Centers
 • Quản lý DNS
 • Firewall Management
 • 5 Linux OS Templates
 • CentOS 6, 7 Templates
 • Debian 8, 9 Templates
 • Ubuntu 14, 16, 18 Templates
 • Fedora Template
 • Suse Template
 • TeamSpeak Template
 • Minecraft Template
 • Monitoring & Statistics
 • Manual Snapshots
 • Recovery Console

VPS Server Gói 6

$129.95
GIẢM 77%
$
29
95
/mo

$68.13/mo phí gia hạn

 • 8 GB RAM
 • 16 GB Burst RAM
 • 14.4 GHz CPUs
 • 160 GB Disk Space
 • 8000 GB Bandwidth

More web hosting features

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 Mb/s Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

More web hosting features

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 Mb/s Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

More web hosting features

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 Mb/s Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

More web hosting features

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 Mb/s Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

More web hosting features

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 Mb/s Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD

More web hosting features

 • IP riêng
 • Quyền truy cập root
 • 100 Mb/s Network
 • Hỗ trợ IPv6
 • Ổ cứng SSD
 • visa
 • mastercard
 • amex
 • discover
 • jcb
 • maestro
 • dinersclub

Hỗ trợ trực tuyến 24/7Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Secure paymentsSecure payments

Try us for 30 days risk-free!30-ngày dùng thử không-rủi-ro!